MT&TC 

Výcvik manažérov a predajcov 

Management Training and Trading Centre

Čo ponúkame našim klientom?

- zdokonaľovacie tréningy
- vzdelávacie kurzy
- firemné poradenstvo

Čo majú z toho naši klienti?

Zručnosti - profesionálny výkon v kontakte s klientom, profesionálne jednanie v styku s podriadeným a nadriadeným, neustále zlepšovanie osobnostných kvalít manažérov a pracovníkov.

Vedomosti - najnovšie informácie v oblasti manažérstva a obchodu, prispôsobenie objemu a obsahu úrovni účastníkov, ucelený komplex informácií vo všetkých oblastiach prípravy manažérov a pracovníkov obchodu.

Úspech - vybudovanie imidžu profesionála, dlhodobo pozitívne hodnotenie u firemných a obchodných partnerov, rozšírenie príležitostí a šance na uzatvorenie dlhodobých obchodných partnerských vzťahov.