MT&TC 

Výcvik manažérov a predajcov 

Fotogaléria

Tréning predajných zručností
Moreau Agri, s.r.o. Madunice

Podnikové účtovníctvo UPSVaR Bratislava

RZP Bánovce n/B., tréning prezentačných zručností

Najvyšší kontrolny úrad, tréning komunikačných zručností

Spoločnosť Kováč, tréning manažérskych zručností

Slovenské elektrárne AE Mochovce, tréning lektorských zručností

Kúpele Trenčianske teplice, tréning obchodných zručností