MT&TC 

Výcvik manažérov a predajcov 

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Potrebujete, aby Vaši pracovníci alebo partneri mali väčšiu chuť pracovať na plný výkon?
Je nevyhnutné, aby ste komunikovali s podriadenými, nadriadenými a zákazníkmi ako skutočný profesionál?
Máte záujem natrénovať si najúčinnejšie techniky riadenia pracovníkov?
Potrebujete efektívne zvládnuť delegovanie pracovných činností a úloh?
Chcete riadiť pracovníkov pomocou tvorivých metód manažmentu?
Máte rezervy v riadení podriadených?
Dokážete vždy dosiahnuť cieľ v komunikácii s partnerom alebo nadriadeným?