MT&TC 

Výcvik manažérov a predajcov 

Manažérske zručnosti

Chcete predchádzať problémom vo firme?
Potrebujete zvládnuť riadenie svojho času a aktivít?
Chýba Vám asertívne správanie v styku s nadriadeným alebo podriadeným?
Chcete vybudovať a viesť víťazné pracovné tímy?
Potrebujete dosiahnuť lepšie výsledky vo vyjednávaní so svojimi partnermi?
Chcete zlepšiť svoju kariérnu pozíciu lepšou prezentáciou svojich plánov, cieľov alebo výsledkov?
Chcete, aby Váš imidž hodnotili ľudia okolo Vás ako dokonale profesionálny?
Radi by ste sa zbavili stresu na pracovisku? - manažment stresu